Xuân Lai Chẩm Tinh Hà

Sleeping in the Galaxy in Spring (Cry Me A River of Stars) (2021)
4.5

  Nội Dung Phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà

Phim kể về A Phạn tinh nghịch hào sảng, trọng tình trọng nghĩa cùng huyện lệnh Đào Quân Nhiên anh tuấn văn võ song toàn và cuộc sống thường ngày vui vẻ của họ ở huyện Bích Vân - nơi được xưng là Thiên hạ bất dạ thành. Họ cùng trải qua những sóng gió nguy hiểm trong cuộc đời, cuối cùng nhận rõ được tâm nguyện của mình cùng người mình yêu vượt qua khó khăn.

  Trailers & Videos Phim Xuân Lai Chẩm Tinh Hà

Trailer Xuân Lai Chẩm Tinh Hà

2021

Phim Tình Cảm