Trọng Lực Và Cuộc Sống

Gravity and Me: The Force That Shapes Our Lives (2017)
4.5

  Nội Dung Phim Trọng Lực Và Cuộc Sống

Giáo sư Jim Al-Khalili điều tra khoa học về trọng lực, tái tạo các thí nghiệm khoa học đột phá bao gồm cả khoảnh khắc khi Galileo lần đầu tiên phát hiện ra cách đo trọng lực.

  Trailers & Videos Phim Trọng Lực Và Cuộc Sống

Trailer Trọng Lực Và Cuộc Sống

2017

Phim Tài Liệu