Loại Hình Pháp Thứ Ba

Conscience (1994)
4.5

  Nội Dung Phim Loại Hình Pháp Thứ Ba

Xưa nay tòa án được coi là nơi xét xử nghiêm túc công minh truyền mới là một loài tòa khác phê phán đê luận được coi như là lương tâm của con người. Nôi dung cậu chuyện nhằm mục đích diễn tạ tội lổi. Lời có thể tránh được sứ chế tài của luật pháp hay là chiến thắng được sự thẩm phán của truyền môi. nhưng cũng khó tránh khỏi sự cắn đứt của lương tâm.

Di lẻ ra là một ký giả ,sau khi được tòa phóng thích tại chỗ sau một vụ ngộ sát , dưới sự khiển trách của lương tâm và áp lực dự luận tánh tình hoàn toàn thay đổi, không ngại làm trái lương tâm tiến hành một vụ giao dịch bất đạo đức với nhà báo tên Vũ hầu đạt mục đích của mình

Sau khi có sự nghiệp. nàng càng trở nên cực đoan , điều đuy nhất mà vẫn giữ nguyên được là tình yêu cùa nàng. Liệu sức mạnh của tình yêu có thể thức tỉnh lương thâm của nàng chăng? Nàng thuộc loại người cởi mờ lương thiện như ếch hay là độc ác như những con bò cạp