Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

The Legend (1993)
2

  Nội Dung Phim Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

Phim Huyền Thoại Phương Thế Ngọc Kể về Chàng trai trẻ Phương Thế Ngọc giỏi võ và sống một cách vô tư lự cho đến 1 ngày anh chiến thắng trong cuộc đấu võ tuyển phu của con gái quan tri huyện là Ting Ting nhưng Phương Thế Ngọc lại chưa muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân.

Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

Huyền Thoại Phương Thế Ngọc

Huyền Thoại Phương Thế Ngọc