Bóng Ma 3: Sự Thật Phía Sau

Kotigobba 3 (2021)
4.5

  Nội Dung Phim Bóng Ma 3: Sự Thật Phía Sau

Ghost 3: The Truth Behind là bộ phim hành động điều tra về các hiện tượng "hồn ma" và các thực thể siêu nhiên khác. Bộ phim khám phá ý tưởng rằng ma không chỉ là một phát minh của Hollywood, mà thay vào đó là những thực thể có thật tồn tại trong thế giới của chúng ta. Nó cũng xem xét câu hỏi liệu có sự sống sau khi chết và điều gì sẽ xảy ra với linh hồn của chúng ta khi chúng ta chết.

  Trailers & Videos Phim Bóng Ma 3: Sự Thật Phía Sau

Trailer Bóng Ma 3: Sự Thật Phía Sau

2021

Phim Hành Động, Phim Tình Cảm